Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDN: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE - 05/06/2020 14:16:50
PDN: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 132234_p-dong-kiem-toan.pdf

Tin tức về PDN

Tin tức cùng ngành