Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 9.000.000 CP

HNX - 09/06/2020 20:45:33
TDP: Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 9.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.934.342 CP (tỷ lệ 56,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/07/2020.

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành