Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 9.000.000 CP

HNX - 18/06/2020 16:53:44
TDP: Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 9.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.934.342 CP (tỷ lệ 56,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.934.342 CP (tỷ lệ 37,36%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/06/2020.

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành