Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TDP

HOSE - 13/10/2020 09:45:59
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TDP

Sở GIao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):


Tài liệu đính kèm
  60155_quyVao-TDPRa-VNG.pdf

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành