Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 21/10/2020 09:31:58
TDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

 Công ty Cổ phần Thuận Đức thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51238_p-so-voi-cung-ky.pdf
 51239_N-so-voi-cung-ky.pdf

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành