Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Viettronics Tân Bình (VTB): Quý 3 lãi 10 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2019

TTT - 21/10/2020 12:19:50
Lũy kế 9 tháng Viettronics Tân Bình (VTB) có lãi 22,6 tỷ đồng vượt 13% mục tiêu lãi cả năm 2020.

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 133,5 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 38 tỷ đồng tăng 41% so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí VTB lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng cao gấp 3,7 lần cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ là 7,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 315,8 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 18 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ trong đó lãi ròng công ty mẹ là 13,6 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.258 đồng. 

Năm 2020, VTB đặt mục tiêu doanh thu đạt 360 tỷ đồng và 20 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, VTB đã hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 13% mục tiêu về lợi nhuận.

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành