Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

HOSE - 16/11/2020 14:16:59
TDP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức (mã CK: TDP) như sau:


Tài liệu đính kèm
 12949_19-bang-co-phieu.pdf

Tin tức về TDP

Tin tức cùng ngành