Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 18/11/2020

HOSE - 18/11/2020 19:39:53
CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 18/11/2020

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 18/11/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52957_y-hop-18.11.2020.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành