Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc đối trừ công nợ

HOSE - 26/11/2020 09:29:54
CIG: Nghị quyết HĐQT về việc đối trừ công nợ

 Công ty Cổ phần COMA18 công bố Nghị quyết HĐQT về việc đối trừ công nợ như sau:


Tài liệu đính kèm
 54630_-doi-tru-cong-no.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành