Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

HOSE - 15/01/2021 15:07:28
ASM: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng

Nguyễn Văn Phụng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:


Tài liệu đính kèm
 22744_483n20phE1BBA5ng.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành