Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Trọng Toán

HOSE - 03/02/2021 13:01:41
VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Trọng Toán

 Ngô Trọng Toán thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 54958_NBNgo-Trong-Toan.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành