Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Nghĩa

HOSE - 03/02/2021 13:45:58
TCM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công như sau:


Tài liệu đính kèm
 42828_Nguyen-Van-Nghia.pdf

Tin tức về TCM

Tin tức cùng ngành