Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Sabeco (SAB): Thêm một năm chủ người Thái tiết giảm chi phí, lợi nhuận vượt gần 52% kế hoạch

DTCK - 04/02/2021 05:35:59
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB – sàn HOSE) công bố báo cáo quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 7.865,4 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.533,8 tỷ đồng, tăng thêm 443 tỷ đồng, tương ứng tăng 40,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận gộp tiếp tục giảm 3,1% về chỉ còn 2.468,3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh, doanh thu giảm so với cùng kỳ do tác động của bão và lũ lụt, tuy nhiên, việc tiết giảm mạnh các chi phí, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới gần 73% từ mức 517 tỷ đồng xuống còn 139 tỷ đồng, đã giúp lợi nhuận quý IV/2020 duy trì mức tăng trưởng.

Kể từ khi chuyển giao sang chủ mới người Thái, Sabeco liên tiếp cắt giảm chi phí, nâng hiệu quả kinh doanh so với trước đây.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 27.961,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,2% và 8,1% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp giảm 11% về 8.501,1 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 13,3% lên 105,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có tiết giảm được 144,3 tỷ đồng chi phí bán hàng và 702 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019.

Doanh nghiệp thuyết minh năm 2020 doanh thu giảm 26,2% và lợi nhuận giảm 8,1% do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của SAB đã giảm 16,2% so với năm 2019, tương ứng giảm 810,9 tỷ đồng và chỉ ghi nhận dương 4.194,1 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng nhẹ 1,5% lên 27.375 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.273,5 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.874,5 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.446,8 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng tài sản.

Tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 27/1, cổ phiếu SAB giảm 4.000 đồng, tương ứng giảm 2,1% về chỉ còn 186.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về SAB

Tin tức cùng ngành