Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Sabeco (SAB) lên kế hoạch tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%

DTCK - 08/02/2021 16:52:07
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB – sàn HOSE) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, Sabeco thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Như vậy, với 641,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổng số tiền lên tới 961,95 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết ngày đăng ký cuối cùng là 03/03 và ngày thực hiện là 26/03.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 27.961,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,2% và 8,1% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp giảm 11% về 8.501,1 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 13,3% lên 105,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có tiết giảm được 144,3 tỷ đồng chi phí bán hàng và 702 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019.

Doanh nghiệp thuyết minh, năm 2020 doanh thu giảm 26,2% và lợi nhuận giảm 8,1% do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của SAB đã giảm 16,2% so với năm 2019, tương ứng giảm 810,9 tỷ đồng và chỉ ghi nhận dương 4.194,1 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng nhẹ 1,5% lên 27.375 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.273,5 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.874,5 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.446,8 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 03/021, cổ phiếu SAB đóng cửa gia tham chiếu 179.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về SAB

Tin tức cùng ngành