Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/02/2021 12:26:16
CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61235_HDCD-thuong-nien.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành