Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/02/2021 14:10:49
CIG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 104726_ng-nien-nam-2021.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành