Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019

HOSE - 09/02/2021 16:06:55
HRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019

 Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 34225_uan-BCTC-KT-2020.pdf

Tin tức về HRC

Tin tức cùng ngành