Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 kiểm toán so với năm 2019

HOSE - 08/04/2021 21:07:45
SAB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 kiểm toán so với năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 kiểm toán so với năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55219_-BCTC-CT-KT-2021.pdf
 55220_-BCTC-HN-KT-2020.pdf

Tin tức về SAB

Tin tức cùng ngành