Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/04/2021 01:52:54
CIG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần COMA18 thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61318_ng-nien-nam-2021.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành