Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAB: Thông báo về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

HOSE - 09/04/2021 02:24:32
SAB: Thông báo về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:


Tài liệu đính kèm
 53352_ho-Tong-Giam-doc.pdf

Tin tức về SAB

Tin tức cùng ngành