Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Thông báo về công tác nhân sự HĐQT, BKS và Ban điều hành

HOSE - 07/05/2021 12:18:59
CIG: Thông báo về công tác nhân sự HĐQT, BKS và Ban điều hành

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo về công tác nhân sự HĐQT, BKS và Ban điều hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 61919_KS-ban-dieu-hanh.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành