Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE - 07/05/2021 12:33:18
TDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:


Tài liệu đính kèm
 55545_c-2020-bang-tien.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành