Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ILB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

HOSE - 05/07/2021 18:51:11
ILB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã CK: ILB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 94908_20-bang-tien-mat.pdf

Tin tức về ILB

Tin tức cùng ngành