Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ILB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Nghĩa Sĩ Diện

HOSE - 27/07/2021 10:25:42
ILB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Nghĩa Sĩ Diện

Trần Nghĩa Sĩ Diện thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
 93600_an-Nghia-Si-Dien.pdf

Tin tức về ILB

Tin tức cùng ngành