Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Sabeco (SAB): Quý II/2021, lợi nhuận giảm 11,9% về còn 1.070,9 tỷ đồng

DTCK - 05/08/2021 19:09:14
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Mã chứng khoán SAB – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 7.226,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.070,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 30,9% lên 31,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 56,1 tỷ đồng lên 2.263,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 38,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 306,1 tỷ đồng lên 1.100,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 54,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 115,3 tỷ đồng về 96,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp có thuyết minh sự bùng phát làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty dẫn đến lợi nhuận thấp hơn so với quý II/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 13.087,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu chi phí bán hàng của SAB trong 6 tháng đầu năm 2021

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, chi phí bán hàng tăng 43,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 590,6 tỷ đồng lên 1.945,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 62,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 480,6 tỷ đồng lên 1.246,5 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 33.491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.289 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, SAB đã hoàn thành được 38,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SAB tăng 4,3% so với đầu năm lên 28.560,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 18.441 tỷ đồng, chiếm 64,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.644,1 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu SAB tăng 2.500 đồng lên 157.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về SAB

Tin tức cùng ngành