Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EID: AFC VF Limited đã mua 76.900 CP

HNX - 24/09/2021 06:00:19
EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.440.300 CP (tỷ lệ 9,6%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 76.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.517.200 CP (tỷ lệ 10,11%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/09/2021.

Tin tức về EID

Tin tức cùng ngành