Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/10/2021 19:08:45
ASM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  52757_Y-Y-KIEN-CO-DONG.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành