Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản cập nhật)

HOSE - 13/10/2021 10:55:06
VIB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản cập nhật)

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản cập nhật) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211012_20211012_20210716 - VIB - Công văn gửi SSC-HSX CBTT BC QTCT 6TH 2021.pdf
  84911_ng-2021-cap-nhat.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành