Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Thị Thanh Ký

HOSE - 20/10/2021 22:20:17
VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Thị Thanh Ký

Đinh Thị Thanh Ký thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  55936_inh-Thi-Thanh-Ky.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành