Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 21/10/2021 15:41:51
VIB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã CK: VIB) như sau:


Tài liệu đính kèm
  30106_-kien-cd-bang-vb.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành