Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 02/11/2021 12:17:22
VIB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 80856_-co-dong-bang-vb.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành