Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Minh Ngọc

HOSE - 02/11/2021 22:09:44
VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Minh Ngọc

Đặng Minh Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 50113_n-Dang-Minh-Ngoc.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành