Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/11/2021 14:36:28
PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

PNJ - NQHDQT ve viec lay y kien cd bang vb

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành