Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Thị Thanh Ký

HOSE - 29/11/2021 18:57:19
VIB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Thị Thanh Ký

Đinh Thị Thanh Ký báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 53921_inh-Thi-Thanh-Ky.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành