Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5

HOSE - 29/11/2021 19:23:37
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  35228_bao-phat-hanh-CW.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành