Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 29/11/2021 19:55:02
VIB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 25350_hong-qua-bang-vb.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành