Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc

HOSE - 29/11/2021 19:56:24
VIB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
 25401_bo-nhiem-lai-TGD.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành