Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5

HOSE - 29/11/2021 21:08:43
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  62234_-GCN-chao-ban-CW.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành