Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở VIB chi nhánh Thái Bình

HOSE - 30/11/2021 07:14:30
VIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở VIB chi nhánh Thái Bình

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở VIB chi nhánh Thái Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
 60216_y-doi-dia-chi-CN.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành