Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNJ: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 30/11/2021 14:08:31
PNJ: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) như sau:


Tài liệu đính kèm
 45745_-kien-cd-bang-vb.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành