Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2105

HOSE - 21/12/2021 15:53:50
CPNJ2105: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2105

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CPNJ2105) như sau:


Tài liệu đính kèm
  11414_ang-ky-cuoi-cung.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành