Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán tạm ứng cổ tứcnăm 2021 bằng tiền

HOSE - 21/12/2021 17:54:07
DGC: Thông báo thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán tạm ứng cổ tứcnăm 2021 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo  thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán tạm ứng cổ tứcnăm 2021 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 40051_-ung-co-tuc-2021.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành