Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Các Nghị quyết về việc góp vốn vào công ty con, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn

HOSE - 21/12/2021 19:33:00
NHH: Các Nghị quyết về việc góp vốn vào công ty con, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn

 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo các Nghị quyết về việc góp vốn vào công ty con, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211214_20211214 - NHH - CBTT gop von vào Cong ty con, trien khai thuc hien phuong an phat hanh co phieu, ke hoach chi tiet su dung von tu chao ban chung khoan.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành