Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2104: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2104

HOSE - 21/12/2021 20:50:01
CPNJ2104: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2104

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ-HSC-MET04 (mã CK: CPNJ2104) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  33809_et-do-dao-han-CW.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành