Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTD: Nguyễn Dương Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 89.400 CP

HNX - 21/12/2021 21:09:50
VTD: Nguyễn Dương Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 89.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Dương Trung Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89.400 CP (tỷ lệ 1,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/12/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/01/2022.

Tin tức về VTD

Tin tức cùng ngành