Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2106: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CPNJ2106

HOSE - 21/12/2021 23:13:10
CPNJ2106: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CPNJ2106

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo điều chỉnh Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A4 (mã CK: CPNJ2106) như sau: 


Tài liệu đính kèm
  52353_hinh-chung-quyen.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành