Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 22/12/2021 17:43:36
DGC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 43647_m-2021-bang-tien.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành