Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2104: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2104

HOSE - 22/12/2021 22:48:43
CPNJ2104: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2104

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền PNJ-HSC-MET04 (mã CK: CPNJ2104) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  51809_et-do-dao-han-CW.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành