Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2105: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2105

HOSE - 23/12/2021 19:53:56
CPNJ2105: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2105

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CPNJ2105) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  25932_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành