Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2107

HOSE - 23/12/2021 19:54:58
CMWG2107: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2107

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CMWG2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  25948_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành